Koffie anno 1884.

Van den Biggelaar, koffiebranders sinds 1884. In dat jaar werd de eerste stoom-koffiebrander geplaatst.

 

De aanvraag hiervoor werd in het voorjaar ingediend bij de Gemeente Roosendaal door Petrus F. van den Biggelaar. Deze "stoomketel met machine van 8 paardenkracht" werd later dat jaar geplaatst en in gebruik genomen in de Kerkstraat te Roosendaal. De geur van vers gebrande koffie vult vanaf dat moment het Brabantse Roosendaal. Vandaar dat 1884 gezien mag worden als beginjaar van het koffiemerk "Van den Biggelaar". 

 

 

Rechts : Stoombrander begin 1900 van Probat
 

 

 


 

 

 

 

Er worden verschillende merken onder Biggelaar's koffie uitgebracht, DE DRIE KONINGEN en DE MORIAAN zijn de bekendste. Het laatste merk is al in gebruik als koffie- en tabaksmerk sinds 1830. Op 5 december 1885 worden deze merken geregistreerd door Petrus van den Biggelaar bij het "Bureau voor den Industrieëlen Eigendom te 's Gravenhage". 

 

 

Links : verpakkingen uit die tijd, nu nog te bewonderen in Museum De Oudheidskamer te Zevenbergen.

 

Petrus F. van den Biggelaar had zeven kinderen waaronder drie zoons: Antonius (1869-1938), Pieter (1863-1947) en Henricus (1867-nb).  Alle drie werkten zij in het bedrijf van hun vader, waarna in 1888 Pieter en Henricus een koffiebranderij in Breda overnamen aan de Lange Brugstraat 21. Dit bedrijf in Breda, dat voorheen F. Meulesteen heette, werd omgedoopt tot "Gebroeders van den Biggelaar".  Rond 1940 vestigde de branderij zich aan de Polanenkade 9 in Breda (en later nog op de Baronielaan) van waaruit ook de vestigingen in Essen en een verkoopkantoor in Keulen werden aangestuurd. Hierdoor ontstaat bekendheid van Van den Biggelaar koffie in binnen- en buitenland. Pieter van den Biggelaar heeft de leiding over de Bredase onderneming en was een zeer succesvol en kapitaalkrachtig zakenman. Zo richtte hij de lampenfabriek De Volt op in Tilburg (later overgenomen door Philips) en was hij een van de financiers van de Moerdijkbrug voor auto's in 1936!  

(Een factuur van de Gebroeders van den Biggelaar te Breda uit 1903)

De vestiging in het Belgische Essen werd geopend als antwoord op de door België ingestelde wetten die bepaalden dat invoerrechten op koffie betaald dienden te worden. In juni 1904 werd door het toenmalige "schepencollege" aan Van den Biggelaar toestemming verleend. De opening van een koffiebranderij  was een feit. Vanaf dat moment had Van den Biggelaar ook een vestiging in de Nieuwstraat te Essen.

 

(voormalig pand aan de nieuwstraat te Essen)
 

 

Ongeveer 20 jaar lang werd hier koffie gebrand maar ook thee en tabak behoorden tot het assortiment. In 1924 werd de activiteit in Essen stopgezet. Inmiddels zijn wij in 1905 aangeland. Het bedrijf in Roosendaal heet nu "A.van den Biggelaar & Co" naar de jongste zoon van Petrus, Antonius A.M. van den Biggelaar. Antonius neemt het bedrijf over van zijn vader die in 1916 overlijd terwijl de eerste wereldoorlog in volle gang is. 

 

 

Een reeds lang vergeten koffiemerk van Van den Biggelaar was DE GEKROONDE LEEUW. De verpakking van dit merk was voorzien van een leeuw met een kroon, het logo van de stad Roosendaal in die tijd. Er is niet veel bekend hierover, wel dat het van net voor de oorlog dateert en vermoedelijk tijdens de oorlog als surrogaatkoffie werd gebruikt.

 

 

Op 31 december 1922 draagt Antonius van den Biggelaar de dagelijkse leiding om gezondheidsredenen over aan zijn neef Piet J.A.M. van den Biggelaar. Op dat moment heeft A. van den Biggelaar & Co ongeveer 50 werknemers in dienst en vestigingen in Essen, Roosendaal en Breda. Als gevolg van toenemende concurrentie en de stagnering van de omzet wordt besloten om de fabriek in Roosendaal uit te breiden en de capaciteit te vergroten. Het bedrijf gaat in dat jaar verder onder de naam " NV Handelsmaatschappij De Moriaan v/h A. van den Biggelaar & Co".

 

De zaken gaan goed want nog geen jaar later wordt er een aanvraag bij de gemeente ingediend voor de uitbreiding van de pakhuizen aan de Kerkstraat. De branderij in Breda werd in 1930 omgevormd tot NV De Klimmende Leeuw, een van de handelsmerken van de Bredase onderneming. Nog in hetzelfde jaar richt Antoon van den Biggelaar samen met Hendrik van Asseldonk een andere branderij op in Breda onder de naam A.K.E.T. , Algemene Koffie En Theehandel aan de Caveleriestraat 19. (Tegenwoordig Mocca d'Or) 

 

Het bedrijf is klaar om de concurrentie aan te gaan, echter als in 1930 de economische depressie in begint te zetten stagneren de koffieverkopen. Men ontkomt er niet aan om mee te doen aan het bonnensysteem maar weet het hoofd boven water te houden waar kleinere koffiebedrijven totaal van de markt verdwijnen. Een aantal reclame campagnes mislukken en de druk op directeur Piet neemt toe. Toch weet men in koffie uiteindelijk weer te groeien en zelfs zodanig dat begin dertiger jaren de afzet is verdubbeld ondanks een sterk verouderd machinepark.

 

 

In januari 1931 start Van den Biggelaar "een koffiebranderij en chicoreibranderij met drie electromotoren van resp. van 2 - 2 en 7 1/2pk" zo luidt de millieu aanvraag in het archief van de stad Antwerpen. De koffiebranderij wordt gevestigd op de Coebergerstraat 47-49 en zal daar tot de zestiger jaren actief blijven. Van deze vestiging is helaas tot op heden weinig tot niets bekend. De koffieblikken van de vestiging in Antwerpen zijn nagenoeg het enige overblijfsel dat het bewijs is van de Antwerpse vestiging.

 

Foto voormalig pand aan de Coebergerstraat 47-49

 

Tijdens de tweede wereldoorlog worden surrogaat producten vervaardigd van zowel koffie als tabak. Als in 1941 P.J.A.M. van den Biggelaar komt te overlijden neemt Wolfgang von Seifert, de man van Mia Corthals een dochter van Antonius van den Biggelaar, de leiding tijdelijk over. Von Seifert houdt het bedrijf draaiende en draagt na een korte periode de leiding over aan de zoon van Piet van den Biggelaar die eveneens in het bedrijf werkzaam is. Men komt de oorlog goed door, er zit zelfs nog enige groei in de afzet welke helaas na de oorlog stagneert en terugloopt.

Van den Biggelaar koffie is uitgegroeid tot een koffiemerk dat met haar melanges ver buiten Brabant bekendheid is gaan genieten.

Lees verder>